Alkoholizm to nałóg, który zostaje z człowiekiem na całe życie. Ci, którzy uważają że po terapii będą mogli wrócić do picia „tak jak wszyscy” żyją w nadziei, że odwyk nie będzie oznaczał dla nich konieczności całkowitego odstawienia używki. Czy w przypadku takich osób można uznać, że ich podejście do terapii jest więc zdrowe? Nie. I tu właśnie rozpoczyna się proces tłumaczenia zasad działania terapii alkoholowej. Jej zadaniem nie jest bowiem naprawienie wady człowieka. Osoby uzależnione, aby wytrwać w trzeźwości i nie wrócić do nałogu, muszą zrezygnować z alkoholu w stu procentach. Jak zatem jest prowadzona i jak działa terapia alkoholowa?

Etap pierwszy: detoksykacja

Leczenie alkoholizmu zawsze rozpoczyna się od procesu odtrucia organizmu. Detoks jest konieczny w momencie, gdy osoba uzależniona trafia na odwyk z powodu przedawkowania lub w momencie, gdy ilości spożywanego przez nią alkoholu i nagłe jego odstawienie sprawiają trudną do opanowania zapaść organizmu. Podczas detoksu podawane są pacjentowi leki nawadniające oraz wszelkie witaminy i minerały konieczne do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych narządów. Elementów psychoterapii jest tu naprawdę niewiele i najczęściej ograniczają się one do prób zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. Ostatecznym motywatorem może być tu sam fakt pogorszenia się stanu zdrowia – w sytuacjach takich pacjent zdaje sobie sprawę, jaką krzywdę odczuwa jego ciało właśnie z powodu alkoholu.

Etap drugi: Terapia uzależnień

Alkoholizm jest ściśle związany z psychiką człowieka i to na nią powinno być nakierowane jego leczenie. Choć można pokusić się o zastosowanie wszywki z esperalu, w rzeczywistości nie jest ona lekiem na alkoholizm, a metodą odstraszania od używki działającą na psychikę pacjenta i mającą na celu wzbudzić do niej silną awersję. Najskuteczniejszym sposobem leczenia alkoholizmu jest więc terapia, zarówno w formie zajęć grupowych jak i indywidualnych, polegająca na psychoedukacji i zachęcaniu alkoholika do zmiany jego sposobu myślenia i reagowania. Terapia ma przełamać standardowy dla alkoholika tryb reakcji: problem – alkohol – brak odczuwania skutków problemu. W jaki sposób?

Jak działa terapia alkoholowa?

Pacjenci muszą na początku swojej drogi uświadomić sobie destrukcyjną naturę działania alkoholu w różnych sferach ich życia. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by pacjenci mogli dostrzec i samodzielnie przeanalizować sytuacje, w których to alkohol zaważył na negatywnym rozwiązaniu problemu czy też odegrał ogromną rolę w jego powstaniu. Terapia niejednokrotnie odblokowuje emocje, od których alkoholik bronił się dotąd właśnie poprzez picie.

Kolejnym etapem, często znacznie trudniejszym jest nauka umiejętności życia w trzeźwości. Pacjenci muszą tu poznać metody radzenia sobie z głodem alkoholowym, zapobiegania nawrotom choroby, radzenia sobie z emocjami, czy budowania nowych związków i relacji nie opartych o alkohol. Terapia powinna też nauczyć alkoholika asertywności, w tym przede wszystkim umiejętności odmawiania oferowanego alkoholu.

Terapia alkoholowa opiera się o analizę przeszłości, jednak jej głównym celem jest myślenie o przyszłości. Pacjenci w oparciu o dotychczasowe doświadczenia muszą zaplanować zmiany w swoich zwyczajach i w pewien sposób dorosnąć do trzeźwości. Nawet jeśli zrozumieją jednak potrzebę zmiany i podejmą świadomą decyzjęw o odstawieniu alkoholu, ich droga dopiero się rozpoczyna. Walka z alkoholem musi być poparta nie tylko myśleniem, ale i działaniami, dlatego też nawet po opuszczeniu ośrodka odwykowego a nawet wytrwaniu kilku lat w trzeźwości, osoby uzależnione zawsze powinny mieć pod ręką system wsparcia i uczęszczać na spotkania z terapeutą.

Działamy w różnych miastach świadcząć kompleksową pomoc osobom uzależnionym od alkoholu.

Zachęcamy do kontaktu poprzez naszą ogólnopolską infolinię: +48 880 808 880